CI-MENUDAY template

CI-MENUDAY

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readDateBegin% => str (2024-07-14)
  • %readDateDay% => int (7)
  • %readDateEnd% => str (0000-00-00)
  • %readDateFind%=> Array[2](
       %readDate% => str (2020-10-09)
       %readDay% => int (5)
       %readWeek% => int (41)
   )
  • %readDateWeek% => str ()
  • %readList%=> Array[0]()
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (4)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (3)
  • %readPlugItems% => int (6)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str ()
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-c)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str ()
  • %readPlugWidth% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (1)
  • %readBillIdLogo% => int (230)
  • %readBillName% => str (Jana Mendrošová)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartInfoDesk% => int (0)
  • %readDataCartInfoNote% => str ()
  • %readDataCartInfoPers% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array[0]()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceBudgetTax% => int (0)
  • %readDataCartPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataCartPricePackingTax% => int (0)
  • %readDataCartPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltBonus% => int (0)
  • %readFiltCount% => int (0)
  • %readFiltIngredientsAdd% => str ()
  • %readFiltIngredientsRem% => str ()
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (sainttropez ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array[0]()
  • %readPageAlertHelp%=> Array[0]()
  • %readPageAlertInfo%=> Array[0]()
  • %readPageAlertOk%=> Array[0]()
  • %readPageAlertSucc%=> Array[0]()
  • %readPageAmount% => int (0)
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Kamil)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Henrich)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (sainttropez ...)
  • %readPageDomainTop% => str (sainttropez ...)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (1)
  • %readPageH1% => str ()
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (2)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (0)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdPage% => int (1)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (1)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str ()
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (0.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (main)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (default)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageThemeCust% => str ()
  • %readPageUri% => str (/)
  • %readPageUriBase% => str (/)
  • %readPageUrl% => str (http://sain ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetGluten% => int (0)
  • %readSetLactose% => int (0)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => int (0)
  • %readSetSpicy% => int (0)
  • %readSetVegan% => int (0)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (CCBot/2.0 ( ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Neznámy)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2024-07-14)
  • %readSystDatetime% => str (2024-07-14 ...)
  • %readSystDay% => int (7)
  • %readSystIpClient% => str (44.210.151.5)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.250)
  • %readSystPlatform% => str (Neznámy OS)
  • %readSystTime% => str (04:31:44)
  • %readSystWeek% => int (28)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array[0]()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()
 
0,00 €